top of page

Kleuterbeweegtuin

Volleybalvereniging LEDnovate Esch Stars

In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkeld zich een verfijnde samenwerking tussen gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren inde spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan.

 

Omdat goed en samen bewegen van groot belang is voor de motorische en sociale ontwikkeling van ieder kind, is Esch stars met de kleuterbeweegtuin gestart.

 

Training kleuterbeweegtuin

Maandags van 14:15 - 16:15 uur

Trainer

Vera Oosterhuis

bottom of page